نسخه سوم از بازي مارتال كمبت براي گوشي هاي سيمبيان داراي صفحه نمايش با رزولشن 360x640 كه هم اكنون از سايت يك موبايل آماده دانلود مي باشد.معروف ترين بازي مبارزه اي بازي 32 كاركتر جديد كه داراي سبك هاي خاصي مي باشند.

http://www.dl.yekmobile.com/yekmobile/d/1/Mortal-combat-3.jpg